Mirëmbajtje e pajisjeve

Konfigurimi, administrimi, monitorimi dhe mirëmbajtja e të gjithë PC-ve. Mirëmbajtja, hartimi, ekzekutimi i procedurave të ruajtjes së të dhënave etj…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *