Back-up

Një rivendosje të besueshme dhe të shpejtë të të dhënave në serverat e biznesit në rast të korruptimit, fshirjes aksidentale ose rënies së hardware-it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *