E: accounting@balkantrade.al
Rruga Rexhep Shala
Pallati 14, Hyrja 20, 1027, Tirane Shqiperi
Kontaktoni me ne.